0
Twój koszyk

gwarancja

i reklamacje

Ograniczona gwarancja producenta

Niniejsza gwarancja handlowa udzielana jest przez firmę „Lider-Hurt” Bogdan Maciąg Spółka komandytowa z siedzibą w Starachowicach przy ul. Ostrowieckiej 128 (27-200 Starachowice).

Lider-Hurt gwarantuje nabywcy, że Produkt będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przy normalnym użytkowaniu w okresie gwarancyjnym. O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, gwarancja udzielana jest na dwa lata od dnia pierwszego zakupu. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza żadnych praw, w tym rękojmi, które mogą przysługiwać konsumentowi na mocy odpowiednich przepisów prawa.

W przypadku wykrycia wady objętej niniejszą gwarancją i otrzymania przez Lider-Hurt żądania w okresie gwarancji, Lider-Hurt według własnego uznania naprawi nieodpłatnie Produkt, wymieni Produkt na nowy  lub zwróci koszt Produktu, z wyłączeniem ewentualnych kosztów wysyłki. Każdy wymieniony lub naprawiony produkt sprzętowy będzie objęty gwarancją przez pozostały okres pierwotnej gwarancji. Zgodnie z obowiązującym prawem, Lider-Hurt może zażądać od Użytkownika przedstawienia dowodu pierwszego zakupu.

Lider-Hurt nie gwarantuje, że działanie Produktu będzie nieprzerwane lub wolne od błędów. Gwarancja nie ma również zastosowania do:
  • Uszkodzeń spowodowanych działaniem natury lub siły wyższej, na przykład uderzeniem pioruna, powodzią, pożarem lub innymi przyczynami zewnętrznymi;
  • zaniedbania;
  • wykorzystania komercyjnego;
  • zmian lub modyfikacji jakiejkolwiek części Produktu;
  • Uszkodzeń spowodowanych wypadkiem, nadużyciem lub niewłaściwym użyciem;
  • Uszkodzeń spowodowanych eksploatacją Produktu w sposób wykraczający poza dozwolone lub zamierzone zastosowania opisane przez Lider-Hurt lub przy niewłaściwym napięciu lub zasilaniu;
  • Uszkodzeń spowodowanych usługami (w tym naprawami) wykonywanymi przez osoby niebędące przedstawicielami Lider-Hurt;
  • Nieprzestrzegania instrukcji dotyczących użytkowania Produktu; lub Normalnego zużycia.
W celu złożenia reklamacji towaru prosimy o odesłanie towaru wraz ze wszystkimi akcesoriami (o ile to możliwe) oraz wypełnionym i podpisanym protokołem reklamacyjnym. Paczkę przed wysyłką należy zabezpieczyć w sposób umożliwiający jej bezpieczne przetransportowanie.
Adres: ul. Ostrowiecka 128, 27-200 Starachowice

Godziny: poniedziałek – piątek: od 7:00 do 16:00

Kontakt: serwis@lider.starachowice.pl, Tel.: 797 382 882